RPA Tools - Kofax

Binnen het RPA-landschap is Kofax duidelijk één van de kleinere spelers.  Gartner schat het wereldwijde marktaandeel voor 2018 in op 4,4%, op grote afstand dus van marktleiders UiPath (13,6%) en Automation Anywhere (12,8%).  Oorspronkelijk en eigenlijk nog steeds is Kofax een specialist in document capture en document processing.  Wel hebben ze hun vooruitziendheid getoond door al in 2013 een kleine RPA speler, namelijk Kapow, te kopen en in hun software te integreren.  Een voorbeeld dat ondertussen gevolgd is door Pegasystems met de aankoop van OpenSpan in 2016 en meer recent nog door SAP met de verwerving van Contextor in 2018.

Bekijk onze business cases

Voordelen Kofax

Specifieke Architectuur

Kofax wijkt qua architectuur af van de andere spelers.  Het zwaartepunt van de automatisatie zit op server-niveau, van waaruit de interactie met de legacy systemen, websites, databases, … gestuurd wordt.  Dat betekent dat het gebruik van al dan niet virtuele desktops in een aantal gevallen vermeden kan worden, met positieve effecten op snelheid, stabiliteit en schaalbaarheid

API-integratie

Andere processen en toepassingen kunnen via een API de Kofax-scripts opstarten en informatie uitwisselen.  Dat maakt dat deze bots eenvoudig achter de schermen inzetbaar zijn, zonder afhankelijkheid van specifieke planningssoftware of manuele opstart.

 

Document capture / OCR

Hier ligt de historische kracht van Kofax, en uiteraard komt die ook in samenspel met RPA volledig tot zijn recht.  Heel wat processen zijn immers nog sterk document gedreven.  Op dit gebied moeten ze volgens studies echter wel het onderspit delven tegen Abbyy.

 

Nadelen Kofax

Eigen browser

De voordelen die de eigen architectuur meebrengt, heeft meteen ook nadelen.  Door op server-niveau en met een eigen browser te werken, worden de manuele processen niet exact nagebootst. Dit kan in een aantal omstandigheden heel wat effort kosten om tot het gewenste resultaat te komen.

 

Beperkte support

Een kleiner marktaandeel en wellicht beperkte investeringen, maakt enerzijds dat de ontwikkeling van nieuwe functionaliteiten wat achter loopt bij de grote spelers.  Belangrijker is dat dit ook speelt bij de omkadering en ondersteuning.  Zaken zoals een bot-store, online academy, of gebruikersforum ontbreken grotendeels.  Dit bemoeilijkt de leercurve voor organisaties die op termijn zelf aan de slag willen gaan.

 

Benieuwd hoe wij RPA implementeren?
Kom vrijblijvend een kop koffie drinken met onze specialisten

Conclusie Kofax

Als kleinere speler heeft Kofax Kapow het niet makkelijk om op te boksen tegen de grote jongens.  Dat uit zich voornamelijk in het gebruiksgemak en de beschikbare ondersteuning.  Organisaties die met Kofax aan de slag willen, zijn daardoor grotendeels afhankelijk van partners.  Op plaatsen waar Kofax met andere producten al een stevige voet aan de grond heeft, kan de RPA-functionaliteit een meerwaarde bieden.  Starten met Kofax omwille van RPA is een risicovolle strategie.

Spreek vrijblijvend met een van onze RPA specialisten

TEROCO | Databots, your digital shortcut