RPA de “Umami” van je bedrijfstoepassingen?

Umami is de vijfde basissmaak van de mens. En alhoewel Umami al voor de eerste keer vermeld werd in publicaties in 1909 kon men pas in 2002 aantonen dat er op onze tong een plek is die deze smaak kan herkennen.

Dezelfde vergelijking zou je kunnen maken met het gebruik van bedrijfstoepassingen in onze professionele wereld.  Neem nu het alom gekende en gebruikte Microsoft Office pakket. De commerciële naam Microsoft office werd voor het eerst gebruikt in 1989. En alhoewel het vele applicaties bevat, gebruik je toch vooral Excel, Word, Powerpoint en Outlook. De grote efficiëntie slag in de administratie van bedrijven is nooit echt gekomen van alle andere toepassingen binnen de office suite. Maar daar zou wel eens verandering in kunnen komen met Power Automate. De strategie, kracht bijgezet door de overname van Softomotive, zou wel eens de grote stap voorwaarts kunnen zijn die Microsoft ziet als de vijfde “Umami” in de bureau applicaties.

Of een andere parallel die je kan trekken met het gebruik van bedrijfsapplicaties. De meeste “back-office” medewerkers komen voor 90% van hun tijd in aanraking met 4 toepassingen: CRM, ERP, Office en internet. Doe gerust de oefening en wissel gerust de toepassingen. Veelal niet-gekoppelde systemen waarbij processen en data doorheen elkaar lopen. De uitwisseling tussen deze systemen is herkenbaar voor iedereen en wordt vaak bestempeld als repetitief, manueel en geen toegevoegde waarde. Is RPA ook hier de vijfde “Umami”?

Stop! Hoor ik sommigen denken. We gaan toch geen inefficiënte processen en, “legacy” of niet, software met wat tape aan elkaar plakken? Maak dan maar eens de oefening op basis van de volgende 4 beslissingsparameters: “snelheid”, “kost”, “kennis” en “flexibiliteit”. Deze alternatieven geef ik alvast mee EDI, API, Web services of maatwerk. Hoe “Umami” zal de oefening smaken?

“Umami” of het best omschreven als hartig. Kan je het al proeven?

Stijn Ongena

Business Developer

TEROCO | Databots, your digital shortcut