Privacybeleid

Teroco, gevestigd aan Diamantstraat 8/268, 2200 Herentals, België, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.teroco.be

www.teroco.eu

www.teroco.nl

Teroco bvba

Diamantstraat 8/268

2200 Herentals

België

+32473544247

Pascal Kemps is de Functionaris Gegevensbescherming van Teroco. Hij is te bereiken via pascalkemps@teroco.eu

Persoonsgegevens die wij verwerken

Teroco verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Geboorteplaats

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– IP-adres

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Locatiegegevens

– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

– Lijst met contactgegevens van de klant via een app

– Internetbrowser en apparaat type

– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Teroco verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– ras

– geslacht

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Teroco verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

– Om goederen en diensten bij je af te leveren

– Teroco analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. 

– Teroco volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Teroco neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Teroco) tussen zit. Teroco gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Sharpspring, ons marketing automation platform gebruiken wij voor het uitsturen van marketing gerelateerde boodchappen, campagnes en het aansturen van onze customer care partner en sales partners. Je krijgt hierdoor gepersonaliseerde informatie van ons. Ook de webpagina’s die je te zien krijgt kunnen aangepast worden. Daarnaast gebruiken wij jouw gegevens alsook jouw bedrijfsgegevens om relevante contactpersonen in jouw organisatie of persoonlijk netwerk (social media) te identificeren en te contacteren.

Hubspot CRM is ons Customer Relationship Management (CRM) systeem dat gegevens mbt de concrete lopende commerciële projecten die we samen met jou uitwerken (of hopen uit te werken) verwerkt. Het CRM-systeem (inclusief plug-ins & gespecialiseerde uitbreidingsmodules) formuleert een advies rond de wenselijkheid, het prijsniveau en het risiconiveau van het project. Het is dus mogelijk dat ons CRM systeem:

  1. jou informatie toestuurt die relevant is in het kader van een project dat binnen jouw organisatie lopende is.
  2. je een gepersonaliseerde webpagina toont bij het bezoeken van onze website.
  3. een project of verkoop weigert of weigert informatie te leveren, bijvoorbeeld omdat er nog onbetaalde rekeningen open staan. 
  4. het prijsniveau naar boven of onder aangepast in functie van de historische samenwerking met jouw bedrijf.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Teroco bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens > Bewaartermijn: 5 jaar > Reden: de databot technologie die wij aanbieden is erg nieuw en onbekend. Daarom worden wij geconfronteerd met zéér lange sales cycli, tijdens dewelke wij jou en je collega’s regelmatig relevante informatie aanbieden.

Personalia > Bewaartermijn: 5 jaar > Reden: de databot technologie die wij aanbieden is erg nieuw en onbekend. Daarom worden wij geconfronteerd met zéér lange sales cycli tijdens dewelke wij jou en je collega’s regelmatig relevante informatie aanbieden.                                         

Adres > Bewaartermijn: 5 jaar > Reden: de databot technologie die wij aanbieden is erg nieuw en onbekend. Daarom worden wij geconfronteerd met zéér lange sales cycli tijdens dewelke wij jou en je collega’s regelmatig relevante informatie aanbieden.                                         

Delen van persoonsgegevens met derden

Teroco deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Teroco blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Teroco jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

IQ Leads, Europalaan 16, 2408 BG Alphen aan den Rijn, Nederland verzorgt onze website. Zij analyseren de trafiek op onze website, de kwaliteit van de gegenereerde leads en contactinformatie.

LCIC, Trasmolenlaan 12, 3446 GZ Woerden, Nederland verzorgt onze sales voor een aantal doelklanten in Nederland.

ProActify, Kiezelstraat 56, 3500 Hasselt, België verzorgt onze customer care.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Teroco gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Teroco gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. 

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

Zie voor een toelichting: https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/internet-telecoms/data-protection-online-privacy/index_nl.htm

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Google Analytics

Naam: _ga

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet

Bewaartermijn: 2 jaar 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Teroco en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@teroco.eu.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoort / identiteitskaartnummer en Burgerservicenummer (BSN) / Rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Teroco wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder:

In België: de Gegevensbeschermingsautoriteit. Dat kan via onderstaande link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen 

In Nederland:  de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Teroco neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@teroco.eu

TEROCO | Databots, your digital shortcut