Praktijkcase: anonimiseren van documenten voor de Omgevingsdienst Noorzeekanaalgebied

Anonimiseren van documenten

Bekijk in onderstaande video hoe we samen met onze partner, TM7, documenten omtrent omgevingsvergunningen anonimiseren en beschikbaar stellen:

TEROCO | Databots, your digital shortcut