Oude IT-systemen: vervangen of moderniseren?

Software architecture evolution

Bovenstaande cartoon geeft op een plastische manier de evolutie van de IT-architectuur weer. Aangezien heel wat bedrijven door de ganse evolutie gegaan zijn, weerspiegelt onderstaande foto nog iets beter de realiteit op het terrein.  Alle bestaande oplossingen komen samen voor.

Nu de 4e industriële revolutie met de digitale transformatie op kruissnelheid komt, dringt de vraag zich op: oude systemen vervangen, of manieren zoeken om te moderniseren?

Vervangen

Vervangen klikt logisch, en software-verkopers en consultants promoten deze optie gretig. Zij hebben er dan ook alles bij te winnen. Dit is echter niet zonder risico’s. Sommige van deze systemen bewijzen soms al tientallen jaren hun meerwaarde, en behoren tot de strategische assets van een bedrijf. Ze zijn in grote mate aangepast aan de precieze noden en vormen daarmee een differentiërende factor. Bovendien passen ze in de bestaande processen en is er een zekere mate van integratie met andere (legacy) software. Kosten, inspanningen, doorlooptijd en gemiste functionaliteiten maken de vooruitzichten van een nieuwe applicatie nog wat minder rooskleurig.

Moderniseren

Meer en meer organisaties kiezen echter voor een alternatief: moderniseren van de bestaande software. Het komt er vaak op aan een schil te leggen rond de bestaande software en verschillende systemen, oude en nieuwe, met mekaar te verbinden. Nieuwe technologieën zoals databots (met onder andere RPA – Robotic Process Automation – software aan boord) zijn hier prima voor geschikt. Alle voordelen van de bestaande software blijft behouden terwijl toch de nieuwste toepassingen en manieren van werken mogelijk worden. Tegelijkertijd komt de continuïteit van de operaties op geen enkel moment in het gedrang, en liggen de kosten vele malen lager dan bij een volledige vervanging.

Besluit

Vervanging is niet altijd te vermijden. Echter, het is belangrijk om zorgvuldig de risico’s af te wegen tegen de baten, en er zich bewust van te zijn dat ook de nieuwe toepassing tekortkomingen zal vertonen. Dit terwijl de businesscase voor modernisering vaak erg sterk is. Laat je daarom niet verblinden door de toeters en bellen van de nieuwste applicaties en maak voor uw oude IT-systemen een objectieve afweging tussen vervangen of moderniseren.

TEROCO | Databots, your digital shortcut