Klaar voor de nieuwe automatiseringsgolf?

Is uw organisatie klaar voor de nieuwe automatiseringsgolf?  5 indicatoren om te controleren.

De opkomst van nieuwe technologieën, en meer bepaald RPA (robotic process automation), opent ongeziene mogelijkheden om uw processen verder te optimaliseren, uw medewerkers te verlossen van saaie, repetitieve taken en uw klanten sneller en beter te bedienen.  Dit in een minimum van tijd en tegen een fractie van de kosten van klassieke IT-projecten.

Onderzoeksbureau Gartner* voorspelt dan ook een jaarlijkse groei van meer dan 40% voor deze markt in de komende jaren, in lijn met talrijke andere rapporten hieromtrent.

Komt uw organisatie in aanmerking om de vruchten van RPA te plukken?

We geven u alvast een handige checklist met 5 zaken die een prima voedingsbodem vormen voor deze nieuwe mogelijkheden tot automatiseren:

  • Verschillende systemen die niet of slechts gedeeltelijk geïntegreerd zijn:

Is uw data verspreid over verschillende systemen, zonder dat de nodige interfaces bestaan?  Heel vaak bevinden gegevens zich in afzonderlijke toepassingen, zoals het tijdsregistratiesysteem en de loonberekening, of ERP-, CRM- en marketing-software, waarbij menselijke tussenkomst vereist is om de noodzakelijke koppelingen tot stand te brengen.

  • Medewerkers die klagen over dom of eentonig werk:

Controleren van lijsten, afvinken van gegevens, verschillende databanken samenvoegen in Excel, enzovoort.  Medewerkers verdrinken in de administratieve rompslomp en komen onvoldoende toe aan hun eigenlijke werk.

  • Moeizame zoektocht naar nieuwe collega’s:

Heeft u extra capaciteit nodig om aan de toenemende vragen en verwachtingen van klanten te voldoen? Loopt de implementatie van nieuwe businessmodellen uit omdat de mankracht ontbreekt?  Heel herkenbaar in veel organisaties, zeker nu de krapte op de arbeidsmarkt zich laat voelen.

  • Innovatieve toepassingen integreren

Op het gebied van Marketing, HRM, Finance, Logistiek, etc. is de “tech”-industrie in volle beweging.  Er doen zich mooie kansen voor, maar hoe deze optimaal benutten binnen het bestaande landschap?

  • Oudere software

Een aantal pakketten gaan al een tijdje mee en zijn moeilijk te vervangen.  Enerzijds omdat ze hun werk misschien nog prima doen. Anderzijds volstaan ze misschien niet meer, maar is vervanging een duur en moeizaam traject, dat bovendien ook nog eens veel energie vraagt van de betrokken medewerkers.

*https://www.gartner.com/doc/3891486/forecast-snapshot-robotic-process-automation

TEROCO | Databots, your digital shortcut