Mythe 2: RPA – aanzienlijke kosten voor software en infrastructuur

In de reeks “11 RPA mythes ontkracht” Mythe 2: Robotic Process Automation (RPA) vergt aanzienlijke investeringen in software en infrastructuur alvorens te kunnen starten. In de vorige post (mythe 1) hebben we het idee ontkracht dat processen eerst geoptimaliseerd moeten worden alvorens ze voor RPA in aanmerking kunnen komen.  Dat betekent dat een duur en…

process improvement

Mythe 1: Processen eerst optimaliseren vooraleer ze voor RPA in aanmerking komen

In de reeks “11 RPA mythes ontkracht” Mythe 1: Processen moeten eerst geoptimaliseerd worden vooraleer ze voor RPA in aanmerking komen. RPA kan snel geïmplementeerd worden Eén van de grote voordelen van Robotic Process Automation is onmiskenbaar de hoge snelheid en daarmee gepaard gaand de lage RPA kosten van een automatisatie traject.  Vier weken of…

RPA Myths

11 RPA mythes ontkracht

RPA ontlokt zowel aan vurige believers als aan kritische stemmen steeds weer dezelfde bedenkingen.  TeRoCo wil deze RPA mythes kritisch bekijken en vanuit een jarenlange praktijkervaring ontkrachten of toch minstens nuanceren.  In het vervolg van deze reeks zullen we hier één voor één op inzoomen, hier alvast het overzicht: Ongenuanceerde kritiek: Processen moeten eerst geoptimaliseerd…

TEROCO | Databots, your digital shortcut