Skip to content

De uitdaging

Het correct registreren en aanmaken van uitgaande facturen voor de klanten van Fluxys is een tijdrovend proces dat gepaard gaat met heel wat data-input (in SAP) waarbij het traject afhankelijk is van volledige en correcte invoer van gegevens door de aanvrager en waarbij ook een validatie-traject door de hiërarchie doorlopen moet worden.

De oplossing

Vanuit de databot krijgt de aanvrager een formulier ter beschikking gesteld waarin al een maximaal velden vooraf zijn ingevuld of beperkt tot het aantal toegestane mogelijkheden.  Naarmate het formulier verder wordt ingevuld, worden automatisch velden al dan niet verplicht gemaakt en verder opgevuld met de beschikbare opties op basis van gegevens vanuit het ERP-systeem (SAP).  Een volledige aanvraag wordt door de bot doorgestuurd ter ondertekening aan de hiërarchisch verantwoordelijke via Docusign.  Na validatie wordt de factuur aangemaakt in het ERP-systeem. Hiervoor maken we gebruik van het Microsoft Power Platform (Microsoft Power Automate en Microsoft Power Apps) in een Low Code oplossing

Het resultaat

Uiteraard levert de nieuwe werkwijze een mooie besparing op het manuele input werk op.  Het proces betekent echter ook een mooie besparing in de doorlooptijd van de facturatie, omdat de aanvrager meteen alle nodige in correcte gegevens verstrekt in een gebruiksvriendelijke app.  Tenslotte wordt het proces ook veel beter traceerbaar en controleerbaar, wat de transparantie ten goede komt.

Relevante diensten

Robotic Process Automation (RPA)

Robotic Process Automation (RPA)

Hyperautomation automatiseert processen door het bundelen van verschillende technologieën (apps, chatbot, AI, OCR…) in één geïntegreerde no-code / low-code oplossing. Een databot brengt de verschillende technologiëen samen en verbindt ze naadloos met bestaande systemen.

(i)OCR

(i)OCR

Optical Character Recognition of OCR OCR is een techniek waarmee een programma letters, cijfers en leestekens van in een document kan herkennen. Een ingescand document, zoals een factuur, een CMR…

Teroco Databots & RPA

Hyperautomation

Hyperautomation automatiseert processen door het bundelen van verschillende technologieën (apps, chatbot, AI, OCR…) in één geïntegreerde no-code / low-code oplossing. Een databot brengt de verschillende technologiëen samen en verbindt ze naadloos met bestaande interne of externe systemen.

Intelligent Document Processing

Intelligent Document Processing

Intelligent Document Processing – IDP Intelligent Document Processing (IDP) converteert ongestructureerde data in gestructureerde data en vormt daarmee de start van een optimalisatieproject. Je hebt nu data. En nu? Het…

Task Mining

Task mining

Task mining Een databot volgt een of meerdere gebruikers tijdens de uitvoering van een specifieke taak. De databot registreert wat ze op hun PC of terminal doen bij de verwerking…

Process Mining

Process mining

Process mining Tijdens de analyse fase van verbetertrajecten heb je 2 opties: of je gaat aan de slag je met mensen, rollen bruin papier en post-its. Of je gebruikt process…

NLP

NLP

Natural Language Processing (NLP) NLP houdt in dat een programma in staat is (delen) tekst te begrijpen en uit die ongestructureerde tekst gestructureerde data te halen zoals bijvoorbeeld namen, rekeningnummers,…

API

API

Een Application Programming Interface of API is voor computersystemen wat een een user interface is voor de mens. Een user interface verbindt een mens met een systeem, een API verbindt…

Automation

Automation

RPA – snel, betaalbaar en flexibel. RPA is gegroeid uit onder andere de “lean software development” principes die  NASA in de jaren 90 ontwikkelde. Als er zich een probleem voordoet…

EDI

EDI

EDI staat voor Electronic Data Interchange en is een verzamelnaam voor het uitwisselen van data volgens een vaste standaard. Daar zit net het probleem: de systemen die de gegevens uitwisselen…

Relevante tools

Blue Prism

Blue Prism

Als er namen van RPA-software genoemd moeten worden, hoort Blue Prism daar zeker bij, samen met Automation Anywhere, Microsoft Power Automate en UiPath. Blue Prism is een van de pioniers…

Back To Top
Zoeken